NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

Operacije lakta

https://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2019/04/prpknee1.jpghttps://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2019/04/prpknee1.jpgRegeneracija oštećene hrskavice u ortopediji – mit ili realnost?

Regeneracija oštećene hrskavice u ortopediji – mit ili realnost?

U novije vrijeme sveočimo velikim broju članaka koji govore o regneraciji hrskavice, stvaranju umjetne ili biološke hrskavice. Da li je isto moguće? Specijalna bolnica Aksis jedna je od vodećih ustanova u primjeni takozvane biološke medicine u ortopediji. Docent Miškulin se je postupcima regeneracije hrkavice počeo baviti još 90th godina prošlog stolejća za vrijeme rada na […]

https://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2017/08/blood-plasma.jpgPRP TERAPIJA – Autologna obogaćena plazma (ACP)

PRP TERAPIJA – Autologna obogaćena plazma (ACP)

Cijeljenje nakon ozljede je složen proces u koji su uključeni mnogi biološki mehanizmi. Ključnu ulogu u hemostazi i cijeljenju tkiva imaju trombociti tj. njihova sposobnost da u fazi aktivacije otpuštaju bioaktivne supstance kao što su faktori rasta, citokini i kemokini. Trombociti ili krvne pločice su malena bezbojna tjelešca u krvi koje znamo po njihovoj ulozi […]