NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

doc.dr.sc. Damir Kovač, dr.med. – neurokirurg

Doc. dr. sc. Damir Kovač, specijalist neurokirurgije i opće kirurgije

Znanstveni suradnik, primarius

Naslovni docent na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu

Član je:

  • Hrvatskog liječničkog zbora
  • Hrvatske liječničke komore
  • Hrvatskog neurokirurškog društva
  • Hrvatskog vertebrološkog društva
  • Svjetskog i europskog neurokirurškog udruženja (WANS, EANS)

 

Doc. dr. sc. Damir Kovač specijalistički ispit iz kirurgije položio je 1980. godine te je od tada zaposlen na Odjelu za neurotraumatologiju, Klinike za kirurgiju, Kliničke bolnice „Dr. Mladen Stojanović“.

Specijalistički ispit iz neurokirurgije položio je 1984. godine a od 1986. godine radi u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“.

Od 1992. godine voditelj je Jedinice poslijeintenzivnog liječenja, a od 2010. godine voditelj je Odjela za poslijeintenzivno liječenje Klinike za neurokirurgiju.

Završio je više poslijediplomskih tečajeva a poslijediplomski studij iz opće kirurgije završio je 1984. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom 1988. godine boravio je šest mjeseci na edukaciji kao stipendist Berlinskog senata u neurokirurškoj klinici Steglitz u Zapadnom Berlinu kod prof. dr. Maria Brocka.

Daljnju edukaciju provodio je i na Klinikama u Sjedinjenim  Američkim Državama (Chicago, Savannah, Boston) te više navrata u Münchenu, Berlinu, Bruxellesu i Zandvoortu u Nizozemskoj. Uglavnom je boravio na odjelima spinalne kirurgije.

Sudjelovao je u 3 znanstveno – istraživačka projekta potpomognuta od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske a koji su se provodili u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“.

U znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni suradnik izabran je 1993. godine.

Područje užeg interesa mu je spinalna kirurgija.

Od 1989. godine do 2013. godine bio je voditelj 16 tečajeva iz spinalne kirurgije u sklopu trajne izobrazbe liječnika organiziranih u suradnji Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim vertebrološkim društvom HLZa i Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Objavio je preko 100 znanstvenih i stručnih radova od kojih 11 znanstvenih u međunarodnim indeksiranim časopisima (6 u CC).

Od 1989. godine uvodi u praksu novu metodu liječenja hernije lumbalnog diska – perkutanu endoskopsku diskektomiju.

Sudjelovao je u izradi 2 stručne knjige i 12 stručnih skripti.

Od 2008. godine naslovni je docent u dodiplomskoj nastavi iz predmeta „Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava“.

Za predsjednika Hrvatskog vertebrološkog društva HLZa izabran je 2004. godine te 2008. godine u drugom mandatu.

Dobitnik je najvišeg odlikovanja Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“ te ordena reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos hrvatskoj kulturi.

Začasni je član Hrvatskog vertebrološkog društva a dobitnik je nagrade za životno djelo za unapređenje novih kirurških tehnika od Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju.