NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

Pravo na pristup informacijama


Specijalna bolnica Aksis, Zagreb, Petrovaradinska 1, je ustanova koja obavlja specijalističko-konzilijarnu i bolničku djelatnost iz područja kirurgije i ortopedije s dnevnom bolnicom.

Zakoni i akti:
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16, 131/17)
  • Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
  • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)
  • Statut Specijalne bolnice Aksis (link)
  • Cjenik – neurokirurgija (link)
  • Cjenik – ortopedija (link)
Službenik za informiranje:

Doc.dr.sc.Mladen Miskulin, prim.dr.med. MD, PhD
tel. 01-3877-413
fax. 01-3877-411
e-mail: aksis@specijalna-bolnica-aksis.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje (link)

Obavijesti i obrasci:
 • Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (link)
 • Obrazac_Zahtjev za pristup informacijama (link)
 • Obrazac_Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (link)
 • Obrazac_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (link)
Izvješća: