NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 
Dec 16

Današnja priča – hitna endoskopska discektomija!

Današnja priča – hitna endoskopska discektomija!

Pacijentica nam je došla u 14h na pregled zbog vrlo izraženih tegoba uzrokovanim hernijom diska. Obzirom na indikaciju i činjenicu da je pacijentica kod sebe imala svu potrebnu preoperativnu obradu, odmah smo učinili operaciju. Dr. Robert Saftić je primjenio metodu Selektvna Endoskopska Discektomija u lokalnoj anesteziji. Zahvat je trajao samo 45 minuta.