NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

Zašto minimalno-invazivna kirurgija kralježnice?

Zašto minimalno-invazivna kirurgija kralježnice?

Koristeći inovativne tehnike, najmoderniju tehnologiju te primjenjujući medicinu baziranu na dokazima, minimalno-invazivna kirurgija kralježnice može biti rješenje i lijek za Vaš poremećaj, bolest i bol. Mnoge su prednosti minimalno-invazivne kirurgije kralježnice u usporedbi s klasičnim otvorenim operacijama, a neke od njih su:

  • Manja post-operativna bol
  • Brži oporavak
  • Manji gubitak krvi
  • Manje oštećenje tkiva i mišića
  • Manji kirurški intrumenti
  • Manji ožiljak
  • Brži povratak svakodnevnim aktivnostima i poslu

Za više informacija kontaktirajte nas.