NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

Kifoplastika

Ovo je noviji zahvat za pacijente imobilizirane bolnim kompresijskim frakturama vertebralnoga tijela koje se asociraju s osteoporozom. Poput vertebroplastije, kifoplastika je minimalno invazivna procedura koja može olakšati do 90% boli uzrokovane kompresijskim frakturama. Uz to što olakšava bol, kifoplastika može i stabilizirati frakturu, obnoviti visinu i smanjiti deformaciju.