NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

mr.sc Robert Saftić, dr.med. – neurokirurg

http://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2013/07/safticveca.jpghttp://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2013/07/safticveca.jpghttp://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2013/07/safticveca.jpghttp://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2013/07/safticveca.jpghttp://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2013/07/safticveca.jpghttp://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2013/07/safticveca.jpghttp://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2013/07/safticveca.jpgmr.sc Robert Saftić, dr.med. – neurokirurg

Doktor Robert Saftić, neurokirurg i pionir je minimalno-invazivne (endoskopske) kirurgije kralješnice na području jugo-istoka Europe i Republike Hrvatske. Specijalni interesi uključuju minimalno-invazivnu kirurgiju kralješnice s filozofijom odabira najmanje invazivnih i najviše efektivnih metoda liječenja bolesti kralješnice te dijagnosticiranje i liječenje boli u leđima i išijasa uzrokovanih degeneracijom diskova. Međunarodno je priznat stručnjak za lasersku, METRx mikro-endoskopsku i endoskopsku kirurgiju kralješnice što pokazuju članstva u vodećim svjetskim udruženjima, redovite pozivnice na vodeće kongrese minimalno-invazivne kirurgije kralješnice te objave stručnih članaka u referentnim medicinskim časopisima.

Pacijenti kojima je rečeno da ne postoji kirurško rješenje njihova problema te oni koji su odbili fuziju ili umjetni diska najčešće se odlučuje za procedure i zahvate koje radi dr. Robert Saftić, a to su one koje minimiziraju štetu na okolne strukture kralješnice kombinirajući lasersku dekompresiju diska (PLDD), seletivnu endoskopsku diskektomiju (SED), diferenciranu evokativnu diskografiju, intradiskalne terapije, intraforaminalne infiltracije te blokade simpatikusa.

Doktor Robert Saftić je također i redoviti predavač na najvećim i vodećim kongresima minimalno-invazivne kirurgije kralješnice te često i u organizacijskim odborima istih. Od toga možemo izdvojiti:

 • Prvi svjetski kongres minimalno-invazivne kirurgije kralješnice i komplementarnih operacijskih tehnika (WCMISST 1, Hawaii, USA)
 • Drugi svjetski kongres minimalno-invazivne kirurgije kralješnice i komplementarnih operacijskih tehnika (WCMISST 2, Las Vegas, USA)
 • Desetljeće kostiju i zglobova – Dan kralješnice (Zagreb, Hrvatska)
 • Treći međunarodni simpozij “Instrumentacija lumbalne kralješnice” (Maribor, Slovenija)
 • Dvadeset i deveti međunarnodni tečaj perkutane endoskopske kirurgije kralješnice i komplementarnih operacijskih tehnika (Cirih, Švicarska)
 • Kongres minimalno-invazivne kirurgije kralješnice – IMLAS (Anatalya, Turska)
 • Četvrti kongres minimalno-invazivne kirurgije kralješnice (Anatalya, Turska)

Članstva:

 • EANS – European Association of Neurosurgical Societies
 • WFNS – World Federation of Neurosurgical Societies
 • SMISS – Society for Minimally Invasive Spine Surgery (USA)
 • ISMISS – International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery
 • IITS – International Intradiscal Therapy Society
 • IMLAS – International Musculoskeletal Laser Society
 • AAMISS – Asian Academy of Minimally Invasive Spine Surgery
 • Spinoteka – Croatian Society for Spine Diseases

PDF-icon    e-mail-icon   Skype Call, ID: spinesurgerycroatia   Phone Call, number: +385 95 805 67 97