NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

izv.prof.dr.sc. Karlo Houra, dr.med. – neurokirurg

http://www.specijalna-bolnica-aksis.hr/wp-content/uploads/2017/04/20191016_123651.jpgizv.prof.dr.sc. Karlo Houra, dr.med. – neurokirurg

izv.prof.dr.sc. Karlo Houra, dr.med. specijalizirao je neurokirurgiju i posebni naglasak u svom radu pridaje minimalno-invazivnim procedurama i operacijama vratne i lumbalne kralježnice. Od travnja 2017. pridružuje se ekspertnom timu Specijalne bolnice Aksis u razvoju i primjeni najnaprednijih minimalno-invazivnih tehnika, posebice endoskopske neurokirurgije kralježnice.

Vještine:

 • Minimalno invazivne operacije na vratnoj kralježnici
 • Minimalno invazivne operacije na slabinskoj kralježnici
 • Dijagnostičke minimalno invazivne procedure na vratnoj i slabinskoj kralježnici
 • Terapijske minimalno invazivne procedure na vratnoj i slabinskoj kralježnici

Obrazovanje:

 • 2002. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz polja biologije, smjera fiziologije i imunobiologije
 • 2010. položio specijalistički ispit i postao specijalist neurokirurgije
 • 2011. izabran u znanstveno zvanje Viši znanstveni suradnik u znanstvenome području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti
 • 2011. imenovan stalnim sudskim vještakom medicinske struke za polje neurokirurgije
 • 2011. tri mjeseca proveo kod Prof. Kapurala u Carolinas Pain Institutu i Wake Forest University Baptist Medical Centru, Winston-Salem, North Carolina, USA
 • 2014. izabran u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • 2014. završio tečaj Perkutana endoskopska kirurgija lumbalne i torakalne kralježnice na Anatomskom institutu u Tübingenu, Njemačka
 • 2014. završio Salzburg Weill Cornell University Seminar iz Spinalne kirurgije u Salzburgu
 • 2014. završio Alphatec Spine MIS Simpozij s kadaver treningom, Anatomski institut u Beču, Austrija

Iskustvo:

 • 2004. – 2010. specijalizacija iz neurokirurgije u KBC Sestre milosrdnice
 • 2011. – 2017. Specijalna bolnica Sv. Katarina, voditelj vertebrološkog odsjeka
 • 2017. – Specijalna bolnica Aksis, neurokirurg

Ostale aktivnosti:

 • član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva i član Upravnog vijeća Hrvatskog vertebrološkog društva
 • od 2012. godine – recenzent u časopisu Acta Clinica Croatica, OMICS Group Biomedical Journals, Progress in Orthopedic Science i Medicina Fluminensis indeksiranim u bazi podataka MEDLINE
 • od 2014. voditelj kolegija „Dijagnostika i liječenje bolnih stanja kralježnice minimalno invazivnim procedurama“ na Studiju medicine Sveučilišta u Rijeci te na Dodiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo Sveučilišta Sjever
 • pozvani predavač na više međunarodnih simpozija i kongresa
 • objavio je 11 radova u časopisima indeksiranim u Current Contentsu, SCI i SCIE, 11 radova u časopisima indeksiranim u drugim bazama podataka, 4 rada u neindeksiranim časopisima