NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

Prijeoperacijska priprema pacijenata

Prijeoperacijska priprema pacijenata

POSTUPAK PRIJEOPERACIJSKE (ANESTEZIOLOŠKE) PRIPREME PACIJENTA

Poštovani,

Nakon donošenja indikacije za operativni zahvat u našoj bolnici, te nakon što se složite s našim planom liječenja, potrebno je ispuniti prijeoperacijski upitnik kojeg možete skinuta s ovoga linka. Nakon što naši anesteziolozi pozorno pogledaju Vaše odgovore u spomenutom upitniku, upititi ćemo Vas koje preoperativne pretrage trebate napraviti prije dolaska u bolnicu.

Pretrage koje najčešće tražimo od naših pacijenata:

 1. KKS (E, Hb, HTC, DKS)
 2. SE, GUK; AST, ALT, AF, Bilirubin
 3. Testovi koagulacije (fibrinogen, PV, INR, APTV, d-dimeri, fibrinoliza)
 4. Testovi agregacije trombocita (ukoliko pacijent pije Pigrel i sl. lijekove ili biljne preparate)
 5. urea, kreatinin; elektroliti (kalij, natrij)
 6. EKG; (po potrebi pregled interniste ili kardiologa)
 7. urin; urinokultura
 8. Krvna grupa, Rh faktor (originali nalaza)
 9. Rtg srca i pluda (osobe starije od 60 godina)

 

Molimo Vas da pri dolasku ponesete sve Vaše lijekove koje trenutno uzimate, važna otpusna pisma te RTG/CT/MRI dijagnostiku kao i nalaze vezane uz Vaše sadašnje stanje.

U bolnicu dolazite na dan (ili prije ukoliko anesteziolog odluči) operativnog zahvata, stoga je VAŽNO pridržavati se sljedećih uputa:

 • Nista ne jesti 6 sati prije dogovorenog zahvata
 • Dozvoljeno je uzimati čistu vodu do 2 sata prije dogovorenog zahvata
 • Dođite na zahvat u pratnji osobe koja de Vas otpratiti kudi
 • Zabranjeno je upravljati motornim vozilima i strojevima unutar 24 sata od obavljenog zahvata
 • Lijekove koje inače uzimate, nastavite uzimati i na dan zahvata (ukoliko niste drugačije dogovorili s
  anesteziologom)
 • Potrebno je skinuti lak s noktiju
 • Potrebno je skinuti nakit
 • Ukoliko nosite naočale ili lede, obvezno je skinuti prije odlaska u operacijski blok (ponesite kutiju za
  nnjihovu pohranu, kao i možebitni pribor za njihovo održavanje)
 • Ukoliko nosite zubnu protezu, obvezno ju skinuti prije ulaska u operacijski blok

Ukoliko ste prehlađeni ili je došlo do bilo koje druge promjene Vašeg zdravstvenog stanja, molimo kontaktirajte nas žurno.