NEUROKIRURGIJA: 01-3877-413

ORTOPEDIJA: 01-3877-890

engleski   hrvatski   njemački   češki   švedski   rumunjski 

Minimalno-invazivna kirurgija kralježnice

Minimalno-invazivna kirurgija kralježnice

Bolje razumijevanje

Naš rad i zahvati na pacijentima samo u lokalnoj anesteziji omogućili su nam uvid u stvarne uzroke boli u leđima. Konvencionalni doktori i kirurzi s druge strane, oni koji rade na pacijentima koji su u općoj anesteziji, imaju relativno loše razumijevanje mehanizama i izvora boli.

Brže i sigurnije

Pružajući povećanu sigurnost i za pacijenta i za kirurga, primjena lokalne anestezije omogućava povratnu informaciju od pacijenta što vodi k boljoj dijagnostici, te bolje ciljanoj i preciznijoj kirurgiji. U isto vrijeme, izbjegava se oštećenje živca koje je mnogo izglednije kada je pacijent u općoj anesteziji.

Bolji rezultati

Veća točnost u dijagnostici i preciznije liječenje izvora boli je pokazala ohrabrujuće kliničke rezultate u najmanje 80% bolesnika, ispitano 2 do 4 godine kasnije. Osim toga, rehabilitacija i povratak na posao u 2 do 6 tjedana je 5 do 10 puta brže nego kod klasičnih operacija. (referenca: dr. Martin Knight, The Spinal Foundation, Sveučilište u Manchesteru, Velika Britanija).

Manje komplikacija

Minimalno-invazivna kirurgija kralježnice je selektivnija od klasičnih operacija, zahtijeva minimalnu intervenciju . Osim toga, velik broj komplikacija, uključujući moždani udar, trombozu, plućnu emboliju, i infekcije mogu se izbjeći.

Manje traume za pacijenta

Maleni rez od 7.5 milimetara znači da će gubitak krvi tijekom zahvata biti barem 10 puta manji nego kod klasičnih operativnih metoda. Također, destrukcija mišića, krvnih puteva, živaca, tkiva i kostiju se izbjegava.

Manje vremena i troškova

Obzirom da je minimalno-invazivna kirurgija kralježnice zapravo “dnevna kirurgija”, to znači 5-10 puta kraću hospitalizaciju nego kod klasičnih metoda operiranja. Također i sami troškovi su značajno smanjeni jer nema potrebe za metalnim implantima, dugotrajnim bolovanjem i odlaskom u toplice. U isto vrijeme, pacijenti se puno brže oporavljanju i u mogućnosti su ranije se vratiti svakodnevnik aktivnostima i poslu.

Više stanja i dijagnoza koje se mogu liječiti

Minimalno-invazivna kirurgija kralježnice omogućava pristup i liječenje određenim stanjima i bolestima koje do sada nije bilo moguće operativno liječiti. Razvoj novih tehnologija omogućava tretiranje svih bolesti kralježnice nekom od minimalno-invazivnih tehnika, bez obzira na dob i komorbiditet pacijenta.

Revolucionarne tehnike

Naše minimalno-invazivne tehnike operiranje (keyhole – kroz ključanicu) uzrokuju mnogo manji gubitak krvi, što je važno za Jehovine svjedoke. U isto vrijeme, minimalna manipulacija tkivom i funkcijama kralježnice znači kraću operaciju i kraći oporavak nego kod klasičnih operacija kralježnice.